Pramogos aktyviam poilsiui – Žibininkų kaime

Taip pat Kretingos rajone veikia

Kartenos aerodromas, baidarių nuomos punktai.

Kaimo turizmo sodyba „Vienkiemis“

Čia siūlomos šios aktyvios pramogos: 

  • pirtys, 
  • teniso kortai, 
  • vaikų žaidimų aikštelės, 
  • vandens dviračių nuoma.

Kretingos miestas

išlikęs labai žalias, įdomus savo aristokratiška kultūra, alsuojantis dvasingumu.

Lankytojų ypač mėgstamas grafų Tiškevičių dvaras su Žiemos sodu 

Rūmai pastatyti XIX a. 6–8 deš. Nuo 1992 m. dvare veikia Kretingos muziejus. Lankytojai čia gali susipažinti su dvaro istorija, dvarų kultūrą reprezentuojančiais meno kūriniais, archeologijos vertybėmis, numizmatika, senąja liaudies buitimi, Kretingos krašto istorija, šiuolaikinio meno kūriniais. Įstiklintoje oranžerijoje – žiemos sode visais metų laikais žaliuoja ir žydi egzotiški įvairių kraštų augalai.

Čia galima rasti Centrinių rūmų, vandens malūnų ekspozicijas, šalia yra Dvaro parkas. Taip pat vyksta edukaciniai užsiėmimai.

Kretinga vadinama Lietuvos Vatikanu: čia yra net penki veikiantys vienuolynai, kuriuose organizuojamos ekskursijos.

Mažesniųjų Brolių Ordino Lietuvos Šv. Kazimiero Provincijos Kretingos Apreiškimo vienuolynas

Su Šv. Pranciškaus ordino vienuolyno įkūrimu neatsiejamai susijęs ir Kretingos miesto atsiradimas, istorinė raida, katalikybės įsitvirtinimas pajūrio krašte.

Šv. Klaros seserų vienuolynas

Tai pirmasis ir vienintelis šios kongregacijos vienuolynas ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse. Šv. Klaros seserims būdingas kontempliatyvus gyvenimo būdas ir gilus pamaldumas: jų kasdienybė nuo ankstyvo ryto iki vėlumos perpinta maldos.

Motinos Teresės seserų vienuolynas

Seserys globoja ir padeda visiems, kurie prarado fizinę ir dvasinę sveikatą. Pagrindinis tikslas – padėti išganyti ir vesti į šventumą neturtingiausius iš neturtingųjų ne tik lindynėse, bet ir visame pasaulyje, juose atpažįstant Dievo paveikslą.

Švč. Mergelės Marijos Nepaliaujamos Dievo pagalbos seserų pranciškonių namai

Seserys dalyvauja parapijos veikloje, moko vaikus tikybos bendrojo lavinimo mokyklose. Pagrindinis tikslas – Dievo garbė ir artimo meilės sielos ir kūno gailestingieji darbai, apaštalavimas tarp jaunimo ir suaugusiųjų, katekizacija.

Švenčiausiosios širdies Pranciškonių misionierių kongregacija

Seserys mokykloje dėsto tikybą, turinčios medicininį išsilavinimą lanko senelius, sergančiuosius neturtingose šeimose. Pagrindinis seserų tikslas – melstis už Gerosios Naujienos pasklidimą po visą pasaulį ir tiesiogiai dalyvauti evangelizacijos veikloje, aktyviai bendradarbiaujant parapijos pastoracijoje, auklėjimo misijoje, globojant apleistus vaikus ir senelius.

Domiesi kultūriniais objektais? Nori daugiau gamtos?

Tai gali rasti Kretingoje, pasidomėk.